Školní družina v přírodě

Naše lesní školní družina je financována díky podpoře projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016367
  z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu "Liška Pampeliška rodičům aneb péče o děti mimo školní výuku 2" 

Provoz byl zahájen v průběhu září 2018 s maximální denní kapacitou 20 dětí.

Dětem bude zajištěn po skončení vyučování svoz do jurty, která je u řeky Lučiny, zde budou mít děti prostor trávit čas v mongolské jurtě nebo venku za každého počasí. Z jurty si rodiče děti vyzvedávají osobně nebo děti samy odchází - po předchozí domluvě se zákonnými zástupci.

Kroužky pro děti

Tvoříme s Liškou- Výtvarný kroužek pro děti

Výtvarný kroužek je určen pro děti od 3 let. Kroužek je vyučován metodou Artekinese, která propojuje tanec s výtvarným uměním. Děti se tak nenásilně naladí na výtvarné tvoření a udrží déle pozornost. Děti si zde vyzkouší různé výtvarné techniky. Radost, v jakékoliv podobě, je nejdůležitější emocí v našem životě. Určuje celý průběh našeho života. A není nic jednoduššího než radost z vlastního výtvoru. Děti se zde naučí, jak moc je radost důležitá a když se nám něco nepovede není to důvod k pláči, ale k radosti z toho, že se poučíme z vlastní chyby
a díky ní se posuneme o kus dál.

 

Více o metodě Artekinese naleznete na http://bohumilazendalia.cz/

 

Kroužek povede Mgr.Bohumila Frejvoltová Kohutová

Kdo může naši školní družinu využívat?

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života, proto je družina primárně určena dětem jejich oba rodiče pracují nebo aktivně hledají zaměstnání a od zákonných zástupců, kteří potvrzení o tom, že zákonní zástupci žijící s dítětem ve společné domácnosti jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace.  

Přihlášení do školní družiny

Máte zájem o naši školní družinu? Vyplňte přihlášku a pošlete ji na email uliskypampelisky@gmail.com a do předmětu napište "školní družina".

Přihlášku a potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce najdete níže.

 

Přihláška do školní družiny

potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

potvrzení pro OSVČ:

Zádosti o potvrzení z ČSSZ

 

Kontakt

Chcete k nám přihlásit Vaše dítko nebo se nás na něco zeptat?

Napište nám. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

 

 

 

Kontakt

Telefon

+420 724 589 700

E-mail

uliskypampelisky@gmail.com

Facebook

www.facebook.com