Environmentální  vzdělávací

centrum v přírodě

Registr. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005015

Cílem projektu je poukázat na stávající problémy v regionu a zábavnou formou , která zaujme zejména děti a představí řešení, prožitkovou
zkušenost či pocit sounáležitosti a chuť k ochraně přírody. Veškeré aktivity a akce realizované pod záštitou tohoto projektu, jsou v absolutním
kontaktu s přírodou. Jedná se o ucelený koncept environmentálních dlouhodobých aktivit a jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, který si klade za
cíl popularizovat myšlenku ekologicky šetrného způsobu života a její praktické uvedení do běžného života v rámci rodiny. Informačně výchovné a
zábavné spojení s přírodním cyklem roku, naučí komunitu dětí s dopadem na rodiny a pedagogy milovat přírodu a pečovat o ni