Letní příměstské tábory 2020

Jaké jsou termíny táborů 2020?

Turnusy letošních táborů jsou:
7. - 10. července
13. - 17. července
20. - 24. července 
27. - 31. července
3. - 7. srpna
10. - 14. srpna
17. - 24. srpna

 

 

Jaká je cena táborů?

Cena letošních táborů je rozdílná pro předškolní a školní děti. 

Rodiče dětí, které chodí na 1. stupeň ZŠ, mohou využít zvýhodněné ceny táborů tj. 600kč, díky spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, v případě, že dodají potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na ÚP. Formulář potvrzení níže.

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Pokud je rodič OSVČ, použije tento formulář. 

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Proč musím dodat potvrzení o zaměstnání?

Potvrzení prokazujeme, že přijaté dítě splňuje podmínky spolufinancování.

Potvrzení je nutno dodat od obou rodičů. Pokud spolu rodiče nežijí, je potřeba dodat čestné prohlášení, že nežijí rodiče ve společné domácnosti a stačí pouze potvrzení od jednoho z rodičů.

Od kolika let mohou děti na příměstský tábor?

Přijímáme děti od 4 let.

Jaký je režim dne na táboře?

Děti se ráno schází od 7:30 - 9:00 u jurt (pokud není předem určeno jinak). Z domu si s sebou nosí dopolední svačinku. Oběd a odpolední svačina je zajištěna, je již v ceně táborů. Obědy odebíráme z Vegan House z Havířova. Děti tráví téměř všechen čas venku v přírodě. Program táborů bude přizpůsoben aktuálnímu počasí a zájmu dětí.

Kde získám přihlášku?

Přihlášku stáhnete zde   přihláška na letní příměstský tábor 2020

Vyplněnou přihlášku pošlete na mail uliskypampelisky@gmail.com , potvrdím Vám volný termín, vystavím fakturu a domluvíme vše potřebné. 

Máte nějaké nejasnosti? Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.