Podzimní příměstský tábor 2020

29. a 30. říjen 2020

 

Tento tábor je určen pouze pro děti, které chodí na 1. stupeň ZŠ a jejich rodiče jsou zaměstnaní.

Projekt je spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, a je tedy potřeba dodat potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na ÚP. Formulář potvrzení níže.

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Pokud je rodič OSVČ, použije tento formulář. 

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Proč musím dodat potvrzení o zaměstnání?

Potvrzení prokazujeme, že přijaté dítě splňuje podmínky spolufinancování.

Potvrzení je nutno dodat od obou rodičů. Pokud spolu rodiče nežijí, je potřeba dodat čestné prohlášení, že nežijí rodiče ve společné domácnosti a stačí pouze potvrzení od jednoho z rodičů.

Jaký je režim dne na táboře?

Děti se ráno schází od 7:00 - 9:00 u jurt (pokud není předem určeno jinak). Z domu si s sebou nosí dopolední svačinku. Oběd a odpolední svačina je zajištěna, je již v ceně táborů. Obědy odebíráme z Vegan House z Havířova nebo si děti vaří samy v kotlíku na ohni. Děti tráví téměř všechen čas venku v přírodě. Program táborů bude přizpůsoben aktuálnímu počasí.

Kde získám přihlášku?

Přihlášku stáhnete zde. prihlaska-na-podzimni-primestsky tábor

Vyplněnou přihlášku pošlete na mail uliskypampelisky@gmail.com , potvrdím Vám volný termín, vystavím fakturu a domluvíme vše potřebné. 

Máte nějaké nejasnosti? Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.