Spolek U Lišky Pampališky podpořily tyto organizace: